РЕГІОН ЛІГУРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
REGIONE LIGURIA PER L’UCRAINA
Dettagli
Ucraina – conosci la formazione
ШКОЛА / SCUOLA

Для українських хлопців та дівчат віком від 14 до 19 років (2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 років народження), які потребують допомоги з вибором навчального закладу, ALFA організовує зустріч 21 липня в Istituto Nautico San Giorgio (адреса: Calata Darsena): буде проведена презентація та пояснена різниця між різноманітними шкільними закладами (середні школи та курси IEFP), після чого кожен зможе пройти індивідуальну співбесіду. На місці буде присутній український перекладач, а також буде надана допомога з реєстрацією.

Зустріч призначена на 21 липня о 9.30 при Istituto Nautico San Giorgio

Per i ragazzi ucraini che hanno tra i 14 e 19 anni (anno di nascita 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004) e che hanno bisogno di supporto per scegliere la scuola, ALFA organizza un incontro il 21 Luglio presso l’Istituto Nautico San Giorgio (indirizzo: Calata Darsena): ci sarà un momento di presentazione a tutti delle scuole e della differenza tra le varie tipologie (scuole superiori e corsi IEFP), seguiranno colloqui individuali. Sarà presente la traduzione in ucraino e verrà fornito aiuto per l’iscrizione.

L’appuntamento è il 21 Luglio alle 9.30 presso l’Istituto Nautico San Giorgio

ШКОЛА / SCUOLA

Усі неповнолітні іноземці, навіть якщо вони не мають дозволу на проживання, мають право бути зарахованими до школи, відвідування якої є обов’язковим для неповнолітніх у віці від 6 до 16 років. Запит на реєстрацію може бути поданий у будь-яку пору року батьками чи опікунами. Відвідування школи безкоштовне.

Для зарахування до школи необхідні такі документи:

– паспорт, податковий код, STP, виданий Італією , або дозвіл на проживання. У разі відсутності цих документів школа все одно приймає на навчання неповнолітнього-іноземця;
– домашня адреса та контактний телефон;
– по можливості табелі або сертифікати, що вказують на особливості нахилу навчання, завершеного в країні походження.
– необхідно зробити щеплення, передбачені законодавством Італії. Інформацію про це надасть секретаріат школи.

Щоб знайти найближчу школу до вашого місця проживання або отримати підтримку з вибром навчального закладу, надішліть електронного листа на електронну адресу ucraina@saloneorientamenti.it. Відповіді на запити можна теж отримати українською .
Також можна буде забронювати зустріч у кожній провінції для отримання інформації та підтримки.

Лігурійські школи доступні за наступним посиланням:

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto ad essere iscritti a scuola, la cui frequenza è obbligatoria per i minori dai 6 ai 16 anni di età. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno a cura dei genitori o di chi ne ha la tutela. La frequenza della scuola è gratuita.

Per l’iscrizione a scuola, sono necessari i seguenti documenti:

– il passaporto, il codice fiscale, l’STP rilasciato dallo Stato italiano o il permesso di soggiorno. In mancanza di tali documenti, la scuola accetta comunque l’iscrizione del minore straniero;
– un domicilio ed un numero di telefono di contatto;
– se disponibili, le pagelle e/o gli attestati che specificano gli studi compiuti nel paese d’origine.
– è necessario aver effettuato le vaccinazioni previste dalla normativa italiana. La segreteria della scuola fornirà informazioni a riguardo.

Per trovare la scuola più vicina alla propria residenza o per avere supporto nella scelta dell’istituto da frequentare inviare una email all’indirizzo email ucraina@saloneorientamenti.it, alle richieste sarà possibile avere risposte anche in lingua ucraina. 
Sarà inoltre possibile prenotare un incontro in ogni provincia per ricevere informazioni e supporto

Le scuole liguri sono visibili al seguente link:

ПРАВО НА НАВЧАННЯ / DIRITTO ALLO STUDIO

ALISEO це організація регіону Лігурія, яка підтримує право на університетську освіту та право на шкільну освіту.

Контакти та інформація: http://aliseo.liguria.it/

ALISEO è l’ente di Regione Liguria che supporta il diritto allo studio universitario e il diritto allo studio scolastico.

Contatti e informazioni: http://aliseo.liguria.it/ 

УНІВЕРСИТЕТ / UNIVERSITÀ

Університет Генуї сприяє зарахуванню, звільненому від оплати, на окремі курси або учбові заходи навчального року 2021/22, студентів української національності, які у зв’язку з воєнним станом перебувають в Україні чи за її межами. Якщо ви студент українського національності і змушені були перервати навчання в Україні через введення воєнного стану, Університет Генуї дозволяє вам продовжити навчання, навіть у цей, дуже важкий для вас і ваших близьких, час.

У цей період року неможливо записатися на курси бакалавра та магістра наук Bachelor and Master of Science Courses), але ви можете записатися на окремі курси або учбові заходи (Навчальні Модулі – Teaching Modules). Таким чином ви зможете відвідувати лекції другого семестру 2022 року, як у присутності, якщо ви перебуваєте в Генуї, так і через Microsoft Teams у прямій трансляції або в записаному режимі. Ви також зможете скласти вибрані вами іспити та отримати освітні кредити. Це стосується курсів як першого, так і другого семестру навчального року 2021/22.

Для вступу на навчальні курси Університету Генуї 2022/23 навчального року, потрібно пройти звичайну процедуру вступу для студентів, які не є членами ЄС, згідно з діючими нормами. Ви зможете знайти широкий вибір магістерських курсів, які проводяться англійською мовою. Ця ініціатива передбачає можливість відвідувати курси італійської мови онлайн.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:

-мати українське громадянство

-бути зарахованими до університету в Україні та вже закінчити принаймні 1 рік університету, щоб отримати доступ до курсів, пов’язаних із ступенем бакалавр наук (Bachelor of Science) в Unige; це пов’язано з тим, що для вступу до університету в Італії необхідно мати не менше 12 років шкільної освіти

Університет Генуї не передбачає жодної оплати за зарахування українських студентів. Подати заявку на зарахування на окремі курси та освітні заходи можна до 13 липня 2022 року.

L’Università di Genova promuove l’iscrizione, esente da contributi, a singoli insegnamenti o attività formative per l’A.A. 2021/22 di studentesse e studenti di nazionalità ucraina che si trovano in Ucraina oppure fuori dal loro Paese a causa dell’attuale stato di guerra. Se sei una studentessa o uno studente universitario di nazionalità Ucraina e sei stato costretto a interrompere i tuoi studi in Ucraina a causa della guerra, l’Università di Genova ti consente di continuare a studiare anche in questo momento molto difficile per te e i tuoi cari.

In questo periodo dell’anno non è possibile iscriversi ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale (Bachelor and Master of Science Courses), ma puoi iscriverti a singoli insegnamenti o attività formative (Teaching Modules). In questo modo potrai seguire le lezioni che si stanno ancora svolgendo nel secondo semestre dell’anno 2022, sia in presenza, se ti trovi a Genova, sia via Microsoft Teams in streaming live o registrato. Potrai inoltre sostenere gli esami che hai scelto e acquisire crediti formativi relativi agli insegnamenti sia del primo sia del secondo semestre dell’A.A. 2021/22.

Per iscriverti a corsi di studio dell’Università di Genova per l’A.A. 2022/23 dovrai svolgere le normali procedure di ammissione per studenti extra-EU secondo le procedure tutt’ora vigenti. Potrai trovare per esempio una ampia offerta di Corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese. Questa iniziativa include la possibilità di frequentare online corsi di Lingua Italiana.

Per beneficiare di questa opportunità devi:

· avere la cittadinanza ucraina;

· essere iscritto a una Università in Ucraina e aver già svolto almeno 1 anno di Università per accedere a Insegnamenti relativi a Corsi di Laurea (Bachelor of Science) presso Unige; questo è dovuto al fatto che per iscriversi all’Università in Italia è necessario aver svolto almeno 12 anni di Scuola;

L’Università di Genova non prevede costi di iscrizione per gli studenti Ucraini. Puoi presentare la domanda di iscrizione a singole attività formative fino al 13 luglio 2022 .

КУРСИ ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ / CORSI DI LINGUA ITALIANA

Усі молоді українці можуть відвідувати курси італійської мови. Передбачені наступні способи:

а) Базовий курс італійської мови для українців буде доступний на цьому сайті у вівторок та п’ятницю з 17:00 до 18:00 -> Курс італійської онлайн тимчасово призупинено;

б) дистанційно, через серію відеоуроків, які UniGe надає «вхідним» іноземним студентам;

в) вивчати італійську мову можна також в Провінційних центрах освіти для дорослих (CPIA), державних школах з освіти дорослих, які пропонують безкоштовні курси італійської мови на різних рівнях (базовий, середній, поглиблений).

Зарахування до CPIA дозволяється з 16 років, для отримання додаткової інформації про ці курси телефонуйте 800 938 883.

Per tutte le giovani e i giovani ucraini è possibile usufruire di corsi di lingua italiana nelle seguenti modalità:

a) sarà disponibile su questo sito, un corso base di italiano-ucraino il martedì e venerdì dalle 17 alle 18 -> Il corso di italiano online è momentaneamente sospeso;

b) da remoto, attraverso una serie di video-lezioni che UniGe mette a disposizione degli studenti internazionali “incoming”;

c) è possibile imparare la lingua italiana presso i Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA), scuole statali per l’educazione in età adulta, che offrono corsi gratuiti di lingua italiana su vari livelli (base, intermedio, avanzato).

L’iscrizione ai CPIA è consentita a partire dai 16 anni, per maggiori informazioni su questi corsi chiamare il 800 938 883.

FINANZIATO FONDO SOCIALE EUROPEO

Organizzazione

Con il patrocinio di

Comitato promotore

Media partner